Χρήστος Παρτσανάκης

Ο Χρήστος γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη.

Παρακολούθησε τη Νοσηλευτική Σχολή του Τεχνικού Λυκείου και ολοκλήρωσε την πρακτική του άσκηση στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο Γ.Π.Ν. Γ. Παπανικολάου.

Εργάζεται στην ¨Υγείας Μέριμνα¨ με 5ωρη απασχόληση από το Ιούνιο του 2018.