Αγλαΐα Ιγγλέση

Η Αγλαΐα γεννήθηκε το 1988 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι Πτυχιούχος του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Δημοσιογραφίας και Νέων Μέσων» του Α.Π.Θ.

Θα σας εξυπηρετήσει στο τηλεφωνικό κέντρο και στο κατάστημά μας.

Εργάζεται στην ¨Υγείας Μέριμνα¨ από το Νοέμβριο του 2018.