Η  ̈Υγείας Μέριμνα ̈ ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013 και δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και το εμπόριο ιατρικών προϊόντων, ειδών γενικής χρήσης και αναλωσίμων.

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στη Βιζύης 66-68 με Δορυλαίου στην Τούμπα. 

Δημιουργήθηκε με αρχικό στόχο να συμβάλλει στη διατήρηση, την προαγωγή και την αποκατάσταση της υγείας των ανθρώπων που έχουν ανάγκη περίθαλψης στο σπίτι.

Στην  ̈Υγείας Μέριμνα ̈ παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατ’ οίκον, με κύριο μέλημα την ιδανική φροντίδα των ανθρώπων που μας έχουν ανάγκη, καθοδηγούμενοι από την αγάπη για το συνάνθρωπο, την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία μας. Υπηρετούμε με  αφοσίωση, σεβασμό και αγάπη το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία του ανθρώπου, παρέχοντας υψηλού επιπέδου νοσηλευτικές υπηρεσίες.

Η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι αυτή που έχει αναδείξει την εταιρεία μας και σε αυτήν οφείλεται η ανάπτυξή της όλα τα χρόνια παρουσίας της στο χώρο της υγείας. Σε αυτό συμβάλλει η συνεχής επένδυση σε νέα λογισμικά και ψηφιακά εργαλεία και η αναβάθμιση αυτών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία, η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, η συνεχής ανανέωση του στόλου οχημάτων, η χρήση ποιοτικών υλικών για την παροχή των υπηρεσιών. Φυσικά, πρωταρχικό ρόλο έχει η αγάπη και το μεράκι για το λειτούργημα που υπηρετούμε και το αίσθημα προσφοράς στον άνθρωπο.

Δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της και πιο συγκεκριμένα το 2015, η εταιρεία πρόσθεσε στις δραστηριότητές της και το εμπορικό τμήμα με τη διακίνηση ιατρικών ειδών και διαγνωστικών εργαλείων, αναλωσίμων προϊόντων και ειδών ατομικής προστασίας.

Η οργάνωση και η πίστη στις αρχές και τα ιδανικά που πρεσβεύουμε χαρακτηρίζουν την εταιρεία μας. Στις ίδιες αρχές στηρίζεται και η αναζήτηση ποιοτικών προϊόντων σε συνδυασμό με οικονομικές προτάσεις για το εμπορικό τμήμα. Η συνέπεια και η στήριξη των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύναψης συνεργασιών και της εξέλιξης αυτών. Με βάση αυτόν τον άξονα, προσδοκούμε να παρέχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας.