Η ¨Υγείας Μέριμνα¨ ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013 και δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών και το εμπόριο ιατρικών ειδών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δημιουργήθηκε με στόχο να συμβάλλει στη διατήρηση, την προαγωγή και την αποκατάσταση της υγείας των ανθρώπων που έχουν ανάγκη περίθαλψης στο σπίτι.

Στην ¨Υγείας Μέριμνα¨ παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατ’ οίκον, με κύριο μέλημα την ιδανική φροντίδα των ανθρώπων που μας έχουν ανάγκη, καθοδηγούμενοι από την αγάπη για το συνάνθρωπο, την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία μας. Υπηρετούμε με αφοσίωση, σεβασμό και αγάπη το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία του ανθρώπου, παρέχοντας υψηλού επιπέδου νοσηλευτικές υπηρεσίες.

Οι νοσηλευτές στην ¨Υγείας Μέριμνα¨ είναι εφοδιασμένοι με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το χάρισμα της ευγένειας και της προθυμίας, καθώς και με το πιο ζεστό χαμόγελο, ώστε να προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα και περιποίηση, με κυρίαρχο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η εταιρεία είναι σε θέση να προμηθεύει με τα απαραίτητα υλικά για την καθημερινή φροντίδα και αποκατάσταση του ανθρώπου, διαθέτοντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από τους αρμόδιους φορείς και σύμβαση παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση και έλεγχο των προϊόντων και τη συμπλήρωση του αποθέματος, τη μεταφορά των απαραίτητων υλικών στο σπίτι και κάθε έκτακτη ανάγκη που πιθανόν να προκύψει.