Η Μαρία είναι βοηθός νοσηλευτή.

Στην “Υγείας Μέριμνα” ολοκλήρωσε τη μαθητεία της και απέκτησε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η συνέπειά της, η ευγένεια και το ενδιαφέρον που επέδειξε οδήγησαν στη συνέχεια της συνεργασίας σε επαγγελματικό πλέον επίπεδο.

Θα την αναγνωρίσετε από το χαμόγελο και την ευγένειά της και θα σας κερδίσει με τη θέλησή της να βοηθήσει το συνάνθρωπο!