Ο Θοδωρής προστέθηκε στην ομάδα της ¨Υγείας Μέριμνα¨ τον Δεκέμβριο του 2020.

Από την αρχή ανέδειξε τις αρετές που τον διακρίνουν κι ένοιωσε μέλος της οικογένειάς μας!

Θα σας κερδίσει με την απίστευτη ευγένειά του και το αξεπέραστο χαμόγελο του. Θα τον αναζητάτε να σας επισκέπτεται στα ραντεβού που επιθυμείτε να προγραμματίσετε, για να καλύψει τις ανάγκες σας αποτελεσματικά και να σας τονώσει το ηθικό.