Η Δέσποινα ξεκίνησε να εργάζεται στην “Υγείας Μέριμνα”  το Σεπτέμβριο του 2023.

Σας εξυπηρετεί τηλεφωνικώς για τον προγραμματισμό των επισκέψεων που επιθυμείτε και βοηθάει στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας ως βοηθός λογιστή.

Upload Image...