Ο Γιώργος Βασιμβόσης είναι πτυχιούχος νοσηλευτής της σχολής Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Γεννήθηκε το 1981 στη Θεσσαλονίκη.

Παρακολούθησε την εξάμηνη πρακτική άσκηση στο Γ.Ν.Θ.Γ. Παπανικολάου και αποφοίτησε το 2005

Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, εργάστηκε για 6 χρόνια στην εταιρεία “Ε. & Χ. Βάμβας Α.Ε.Β.Ε.”  ως πωλητής ορθοπεδικών υλικών και νοσηλευτής χειρουργείου. ​

Τον Ιανουάριο του 2013 ίδρυσε την “Υγείας Μέριμνα”, εταιρεία παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον. Με αγάπη για αυτό που προσφέρει κατάφερε να δημιουργήσει μία ομάδα νοσηλευτών και να εξυπηρετεί όλη τη Θεσσαλονίκη.

Το Σεπτέμβριο του 2015 επέκτεινε την επιχείρηση και στον τομέα του λιανικού εμπορίου ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των ανθρώπων που εξυπηρετεί η επιχείρηση  στο σπίτι.

Συμμετέχει εθελοντικά σε αιμοδοσίες.