Καθετηριασμός της ουροδόχου κύστεως είναι η εισαγωγή καθετήρα στην ουροδόχο κύστη δια μέσω της ουρήθρας με σκοπό την παροχέτευση ούρων.
Οι νοσηλευτές είναι υπεύθυνοι τόσο για την τοποθέτηση του καθετήρα και την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του όσο και για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προκειμένου να προληφθεί η εκδήλωση ουρολοιμώξεων.

Ο καθετηριασμός της ουροδόχου κύστεως πραγματοποιείται πάντοτε κατόπιν ιατρικής οδηγίας.

Ο καθετηριασμός της ουροδόχου κύστεως πραγματοποιείται δίνοντας έμφαση στην άσηπτη τεχνική, για την αποφυγή πρόκλησης λοίμωξης. Χρησιμοποιούμε όλα τα προβλεπόμενα υλικά ελέγχοντας πάντα την ημερομηνία λήξεως αποστείρωσης, το μέγεθος και το υλικό του καθετήρα. Αρχειοθετούμε στο σύστημά μας την επίσκεψη και ενημερώνουμε πάντα για τον καλύτερο προγραμματισμό της επόμενης αλλαγής. Παρεμβαίνουμε σε επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν για την όσο το δυνατόν πιο άμεση αντιμετώπισή τους.