Στην υπηρεσία φλεβοκέντησης για ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων, ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Προμηθεύουμε το σπίτι με το απαραίτητο στατό και επεμβαίνουμε σε οποιαδήποτε επιπλοκή. Είμαστε σε επικοινωνία με τον ιατρό για οτιδήποτε προκύψει και τον ενημερώνουμε για την πορεία της θεραπείας.

Η ομάδα των νοσηλευτών της ¨Υγείας Μέριμνα¨ μπορεί να αναλάβει τη χορήγηση μέσω του φλεβικού συστήματος υγρών και φαρμάκων στη σωστή συχνότητα και με ένα συνεχή και ακριβή τρόπο ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θεραπευτική δράση και να προληφθούν οι οποιεσδήποτε επιπλοκές.

Ο νοσηλευτής έχει την ευθύνη να καθορίσει την σωστή συχνότητα χορήγησης ανάλογα με την περίπτωση και να διατηρήσει την ροή κατά τη διάρκεια της έγχυσης, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

Κατά την επίσκεψη του ο νοσηλευτής συμπληρώνει το νοσηλευτικό διάγραμμα και όσα στοιχεία έχει ζητήσει ο ιατρός. Με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας υπάρχει η δυνατότητα αυτόματα να αποστέλλεται αναφορά στον ιατρό με τις παρατηρήσεις του νοσηλευτή. Επίσης, ο ιατρός μπορεί να δέχεται και το εβδομαδιαίο νοσηλευτικό διάγραμμα συγκεντρωτικά.

Παράλληλα, μπορεί να γίνεται και ο απαραίτητος αιματολογικός έλεγχος για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας του ανθρώπου.