Η ομάδα των νοσηλευτών της ¨Υγείας Μέριμνα¨ μπορεί να αναλάβει τη χορήγηση μέσω του φλεβικού συστήματος υγρών και φαρμάκων στη σωστή συχνότητα και με ένα συνεχή και ακριβή τρόπο ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θεραπευτική δράση και να προληφθούν οι οποιεσδήποτε επιπλοκές.
Ο νοσηλευτής έχει την ευθύνη να καθορίσει την σωστή συχνότητα χορήγησης ανάλογα με την περίπτωση και να διατηρήσει την ροή κατά τη διάρκεια της έγχυσης, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

Προμηθεύουμε το σπίτι με το απαραίτητο στατό και επεμβαίνουμε σε οποιαδήποτε επιπλοκή.

Είμαστε σε επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό για οτιδήποτε προκύψει και τον ενημερώνουμε για την πορεία της θεραπείας.