Η ατομική καθαριότητα είναι σημαντική για την προαγωγή της υγείας του δέρματος του ανθρώπου. Βοηθάει το δέρμα να επιτελέσει σωστά τις βασικές του λειτουργίες και το νοσηλευτή να εκτιμήσει καλύτερα την κατάστασή του.

Η ¨Υγείας Μέριμνα¨ προσαρμόζει τον ημερήσιο αριθμό επισκέψεων, τις ώρες και τις υπηρεσίες της, στις ανάγκες του ανθρώπου σας.

Στην επίσκεψή μας θα φροντίζουμε για την τοπική υγιεινή του ανθρώπου σας.

Θα θέλαμε να διαθέτετε ένα λεκανάκι με νερό, σφουγγάρι, σαπούνι και πετσέτα. Μετά την τοπική καθαριότητα κρίνεται σκόπιμο να γίνεται χρήση ενυδατικής κρέμας προστασίας δέρματος.

Ο άνθρωπος μετά τη φροντίδα που του παρέχουμε είναι καθαρός, αναζωογονημένος και τοποθετημένος στην κατάλληλη γι΄ αυτόν θέση. Το δέρμα είναι καθαρό και αυτό συντελεί στο να μπορεί να επιτελέσει τις λειτουργίες του. Έχει επιτευχθεί η διέγερση της κυκλοφορίας του αίματος και έχει γίνει επισκόπηση όλης της επιφάνειάς του σώματος του ανθρώπου.

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας ο νοσηλευτής ελέγχει την κατάσταση του δέρματος του ανθρώπου, την έκταση, το βαθμό και την πορεία των κατακλίσεων, τυχόν εμφάνιση εξανθημάτων, ξηροδερμία ή οιδήματα, καθώς και την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου που φροντίζει.