Συλλογή ούρων με καθετήρα στο σπίτι σας, για τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων και μεταφορά του δείγματος σε διαγνωστικά κέντρα.

Όταν κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθούν εξετάσεις ούρων, αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα εκούσιας ούρησης, οι νοσηλευτές της “Υγείας Μέριμνα” διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα υλικά, μπορούν να προβούν σε καθετηριασμό της ουροδόχου κύστεως με την προβλεπόμενη άσηπτη τεχνική.

Συλλέγουν την απαραίτητη ποσότητα ούρων στον ειδικό και αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη και προωθούν το δείγμα στο διαγνωστικό κέντρο που επιθυμείτε για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.