Οι κατακλίσεις αποτελούν το τελικό αποτέλεσμα μιας σειράς παθολογικών μεταβολών στον οργανισμό που προκαλούν μείωση της αιμάτωσης και της οξυγόνωσης του ιστών. Κύρια αιτία είναι η άσκηση παρατεταμένης πίεσης, ενώ επιβαρυντικοί παράγοντες θεωρούνται η ακινησία (π.χ. παράλυση), η περιορισμένη ιστική οξυγόνωση (π.χ. υποξία λόγω αναπνευστικών προβλημάτων, αγγειοπάθειες λόγω αθηροσκλήρωσης κ.α.), η μειωμένη ενυδάτωση, η κακή υγιεινή και η χρήση κακής ποιότητας προϊόντων ακράτειας.

Στην ¨Υγείας Μέριμνα¨ δίνουμε βάρος στη συνολική αντιμετώπιση των παραγόντων που επηρεάζουν μία κατάκλιση. Περιποιούμαστε την πληγή χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά, ενώ παράλληλα ενημερώνουμε τους οικείους για την προσοχή που πρέπει να επιδείξουν και σε άλλους παράγοντες, όπως η ενυδάτωση, η διατροφή, η παροχή οξυγόνου, η σωστή υγιεινή, η συνεχής αλλαγή του σημείου που δέχεται πίεση και μπορεί να επιτευχθεί είτε με συνεχή αλλαγή της στάσης του σώματος είτε με χρήση μέσων όπως το αερόστρωμα.

Είμαστε σε επικοινωνία με τον ιατρό, τον οποίο και ενημερώνουμε για την εξέλιξη της κατάκλισης. Διατηρούμε αρχείο με φωτογραφίες τις οποίες του παρουσιάζουμε, ώστε να έχει ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία της θεραπείας και να μας καθοδηγήσει για το καλύτερο απότελεσμα.