Με τον όρο στομία εννοούμε την ένωση ενός κοίλου οργάνου, όπως το λεπτό και το παχύ έντερο, οι νεφροί, το στομάχι,  με το δέρμα. Σκοπός της στομίας είναι το υγρό ή στερεό περιεχόμενο του οργάνου να αποβάλλεται σε ειδικούς σάκους οι οποίοι κολλούν στο δέρμα. Υπάρχουν πολλών τύπων σάκοι για να εξυπηρετούν την κάθε στομία και να προσαρμόζονται και στις ανάγκες του κάθε ανθρώπου.

Στην “Υγείας Μέριμνα” αναλαμβάνουμε την καθημερινή περιποίηση και φροντίδα της στομίας στο σπίτι σας, χρησιμοποιώντας τα υλικά που κρίνονται απαραίτητα για να καλύψουν τις ανάγκες του ανθρώπου για την καλύτερη περιποίηση και την αποφυγή επιπλοκών και ερεθισμών.