Στην ¨Υγείας Μέριμνα¨ δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ποιοτική παροχή υπηρεσίας, στον τομέα της αιμοληψίας.

Το προσωπικό της εταιρείας εκπαιδεύεται στη σωστή τεχνική αιμοληψίας και καθοδηγείται να ακολουθεί το πρωτόκολλο της εταιρείας. Για το λόγο αυτό η Υγείας Μέριμνα διαθέτει ένα πρόπλασμα άνω άκρου, ώστε να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση και διαρκής βελτίωση της τεχνικής. Σκοπός μας είναι να μην ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους που μας χρειάζονται με αποτυχημένες φλεβοκεντήσεις και να προσκομίζουμε στα μικροβιολογικά εργαστήρια όλα τα κατάλληλα δείγματα συνοδευόμενα με τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να διευκολύνουμε τη διενέργεια των εξετάσεων.

Τα φιαλίδια με το δείγμα προς εξέταση τοποθετούνται σε σακουλάκια μεταφοράς βιολογικών υγρών και κλείνουν με ασφάλεια. Η μεταφορά τους γίνεται με ειδικές ισοθερμικές τσάντες και τη χρήση διακριβωμένου θερμόμετρου για την ασφαλή παράδοση τους στο διαγνωστικό κέντρο. Όλες οι βελόνες που χρησιμοποιούνται απορρίπτονται σε ειδικά κυτία αιχμηρών αντικειμένων και παραδίδονται προς πιστοποιημένη εταιρεία επεξεργασίας των μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων, η οποία και μας παραδίδει την αντίστοιχη βεβαίωση.

Η επιθυμία όλων μας είναι να αναπτύσσουμε σχέσεις αγάπης και στοργής με τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε και τους συγγενείς τους, καθώς και ασφάλεια και εμπιστοσύνη στο δίκτυο των συνεργατών μας