Στην ¨Υγείας Μέριμνα¨ δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ποιοτική παροχή υπηρεσίας, στον τομέα της αιμοληψίας.

Το προσωπικό μας εκπαιδεύεται στη σωστή τεχνική φλεβοκέντησης και καθοδηγείται να ακολουθεί το πρωτόκολλο της εταιρείας για τη σωστή νοσηλευτική πράξη. Σκοπός μας είναι να μην ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες μας, με αποτυχημένες φλεβοκεντήσεις και να προσκομίζουμε στα διαγνωστικά κέντρα όλα τα δείγματα σε ειδικές τσάντες, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να διευκολύνουμε τη διενέργεια των εξετάσεων.

Η επιθυμία όλων μας είναι να αναπτύσσουμε σχέσεις αγάπης και στοργής με τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες μας στο σπίτι τους και τους συγγενείς τους, καθώς και ασφάλεια και εμπιστοσύνη στο δίκτυο των συνεργατών μας.