Αναβάθμιση λογισμικών συστημάτων

Στα πλαίσια καλύτερης λειτουργίας και οργάνωσης της εταιρείας, με απώτερο σκοπό την δική σας εξυπηρέτηση, η εταιρεία προχώρησε στην αναβάθμιση των λογισμικών προγραμμάτων που χρησιμοποιεί.

Προχωρήσαμε σε αυτή την επένδυση προσθέτοντας το πρόγραμμα Vortex FSM (Field Service Management), για την καλύτερη διαχείριση των προγραμματισμένων επισκέψεων, την ανάθεση εργασίας στον κατάλληλο νοσηλευτή, την εύκολη επίβλεψη των προγραμματισμένων επισκέψεων, την καλύτερη εξυπηρέτηση των έκτακτων περιστατικών, την καλύτερη οργάνωση της αποθήκης μας και την αυτόματη εξαγωγή των αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται σε κάθε υπηρεσία που παρέχουμε.

Ένα πραγματικά πολύτιμο εργαλείο στα χέρια μας, το οποίο μας βοηθάει να ξεχωρίσουμε στην ποιότητα παροχής υπηρεσίας και οργάνωσης της εταιρείας.

Παράλληλα, διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία μας παρέχετε για να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Άλλωστε, η εταιρεία μας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ακολουθεί την απαραίτητη συμμόρφωση με τον GDPR.

Accessibility